پرش به محتوا پرش به فوتر

الو پت شاپ

طراحی سایت

با توسعه هوش مصنوعی و پیشرفت تکنولوژی‌های مرتبط، انتظار می‌رود که در آینده امکاناتی مانند خودران‌شدن خودروها، پیشرفت در پزشکی تشخیصی و علاجی، سیستم‌های هوشمند خانه و شهر و بسیاری از دستاوردهای دیگر، با تأثیر قابل توجهی به دست آید.

کارفرمامهدی عمادیسال انجام2023نوع طراحی سایتوردپرس (طراحی اختصاصی)به اشتراک گذاری

هوش مصنوعی، عبارت است از توانایی سیستم‌ها و ماشین‌ها برای انجام وظایف شبیه به انسان با استفاده از الگوریتم‌ها و آلگوریتم‌های یادگیری ماشین. هدف اصلی هوش مصنوعی بهبود عملکرد کامپیوترها در انجام وظایف هوشی است که قبلاً نیازمندی به وجود انسان بوده است. این فناوری بررسی و تحلیل داده‌ها، تعامل با محیط‌ها و تصمیم‌گیری هوشمند را برای کامپیوترها فراهم می‌کند.

با توسعه هوش مصنوعی و پیشرفت تکنولوژی‌های مرتبط، انتظار می‌رود که در آینده امکاناتی مانند خودران‌شدن خودروها، پیشرفت در پزشکی تشخیصی و علاجی، سیستم‌های هوشمند خانه و شهر و بسیاری از دستاوردهای دیگر، با تأثیر قابل توجهی به دست آید.